1. Pagrindinis
  2. »
  3. Privatumo politika

Privatumo politika

„LÖFBERGS LILA AKTIEBOLAG“ DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA

APLINKYBĖS IR TIKSLAI

„Löfbergs Lila AB“, 556290-7088, yra vienas iš didžiausių šeimos valdomų kavos verslų Skandinavijoje. 1906 m. „Löfbergs“ įsteigė broliai Andersas, Johnas ir Josefas Löfbergai. 1911 m. pradėjome skrudinti kavą Karlstade, Švedijoje. Šiandien esame vieni iš didžiausių šeimos valdomų kavos verslų Skandinavijoje. Kasdien pagaminame tiek kavos, kiek užtektų apie dešimt milijonų kavos puodelių. Švedijoje įmonės pardavimus valdo „Löfbergs Lila AB“. Gamybą ir logistiką valdo gimininga įmonė „Kaffehuset i Karlstad AB“. Kavos verslo patronuojančioji įmonė yra „AB Anders Löfberg“.

Džiaugiamės, kad radote mūsų svetainę, ir tikimės, kad čia rasite visą jums reikiamą informaciją. Kai naršysite mūsų svetainėje, mes tvarkysime duomenis, kurie leidžia jus atsekti. Tai galioja ir tuo atveju, jei pasirenkate su mumis kaip nors susisiekti, pvz., užpildydami mūsų kontaktų formą, įsigydami ką nors iš mūsų elektroninės parduotuvės arba dalyvaudami viename iš mūsų konkursų; tvarkysime jūsų asmens duomenis. Kad jaustumėtės saugiai lankydamiesi mūsų svetainėje arba dalydamiesi savo asmens duomenimis kitais būdais, parengėme šią duomenų apsaugos politiką, padedančią suprasti, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

Šioje politikoje aprašoma:

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais duomenų apsaugos reglamentais, asmens duomenys gali būti renkami tik „konkrečiais ir teisėtais tikslais“. Surinktų duomenų negalima tvarkyti šių tikslų neatitinkančiais būdais. Be to, duomenų tvarkymas turi būti teisėtai pagrįstas, atliekamas remiantis vadinamuoju teisėtu pagrindu. Duomenys tvarkomi remiantis vienu ar daugiau šių teisėtų pagrindų:

Dažniausiai teisinis pagrindas nustatomas sutartyje, teisiniu įsipareigojimu arba derinant interesus. Tam tikrais atvejais tvarkymui reikalingas jūsų sutikimas, tokiais atvejais prašome jūsų sutikimo atitinkamiems duomenims tvarkyti prieš pradėdami bet kokį tvarkymą.

Jei turite kokių nors klausimų dėl duomenų apsaugos, visada galite susisiekti su mumis atsiųsdami el. laišką adresu dataprotection@lofbergs.se

JŪSŲ TEISĖS

Remiantis dabartiniais duomenų apsaugos reglamentais, turite teisę gauti informaciją apie tai, kada ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis. Taip pat tam tikrais atvejais turite teisę matyti duomenis arba juos perkelti, taisyti ar trinti. Daugiau informacijos galite rasti:

Teisė gauti prieigą

Turite teisę nemokamai gauti informaciją apie mūsų turimus duomenis apie jus (įrašų kopija). Prašymą dėl tokios informacijos reikia pateikti raštu ir pasirašyti. Atkreipkite dėmesį, kad atskleisime tokią informaciją tik jei tikrai žinosime, kad ji yra apie jus. Negalime atskleisti tokios informacijos, kuri pažeistų kito asmens teises. Atsiųskite prašymą toliau nurodytu adresu. Ant voko užrašykite „Duomenų apsauga“.

Löfbergs Lila AB

Box 1501

651 21  KARLSTAD

Norėdami užtikrinti, kad įrašų kopija nebūtų nusiųsta ne tam asmeniui, ją išsiųsime registruotu jūsų adresu.

Teisė taisyti

Nuolat siekiame užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų teisingi ir atnaujinti. Jei pastebime netikslumų ar neišsamių duomenų, stengiamės juos ištaisyti ar pašalinti.

Jei jūsų duomenys taisomi jūsų prašymu, apie pakeitimus turime informuoti visus asmenis, su kuriais dalijamės informacija apie jus. Tačiau tai netaikoma, jei užduoties neįmanoma atlikti arba tai sukeltų per daug sunkumų.  Jūsų teisė gauti prieigą prie savo duomenų suteikia jums teisę žinoti, su kuo dalijamės informacija apie jus.

Teisė ištrinti

Jei surinkome jūsų asmens duomenis, turite teisę prašyti juos ištrinti. Esame įsipareigoję ištrinti informaciją šiais atvejais:

jei duomenų mums reikia sutarčiai su jumis vykdyti arba jei mums taikomi teisiniai reikalavimai laikyti asmens duomenis, todėl negalime jų ištrinti.

Jei duomenys ištrinami jūsų prašymu, įsipareigojame apie tai informuoti tuos asmenis, su kuriais pasidalijome duomenimis.  Tačiau tai netaikoma, jei užduoties neįmanoma atlikti arba tai sukeltų per daug sunkumų.  Taip pat turite teisę prašyti informacijos apie tuos asmenis, su kuriais pasidalijome jūsų informacija.

Teisė apriboti tvarkymą

Tam tikrais atvejais galite turėti teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojimas reiškia, kad asmeniniai duomenys pažymimi mūsų sistemoje kaip galimi tvarkyti tik tam tikrais ribotais tikslais.

Teisė apriboti tvarkymą taikoma, pavyzdžiui, kai manote, kad informacija yra netiksli ir paprašėte ją ištaisyti. Tokiais atvejais taip pat galite prašyti, kad tvarkymas būtų apribotas laikotarpiu, kai duomenų tikslumas tiriamas.

Kai apribojimas nebetaikomas, jūs būsite informuoti.

Teisė perkelti duomenis

Duomenų subjektas turi tam tikrais atvejais teisę gauti savo asmens duomenis ir juos naudoti kitur (duomenų perkeliamumas).  Duomenų valdytojas įsipareigoja užtikrinti tokių asmens duomenų perdavimą. Duomenų perkeliamumo sąlyga – valdytojas tvarko duomenis remdamasis jūsų sutikimu arba siekdamas vykdyti sutartį su jumis ir kad perkeliami tik tie duomenys, kuriuos pateikėte jūs pats.

Teisė prieštarauti

Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, kurį atlieka duomenų valdytojas.

Teisė prieštarauti taikoma, kai asmens duomenys tvarkomi suderinus interesus.

Jei duomenų subjektas prieštarauja tvarkymui, valdytojas nebegali toliau tvarkyti asmens duomenų, nebent valdytojas turi įtikinamą teisėtą pagrindą juos tvarkyti, kuris yra viršesnis už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pateikti, vykdyti teisinius ieškinius arba gintis.

Asmuo visada turi teisę prieštarauti asmens duomenų, susijusių su juo, tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais. Toks prieštaravimas gali būti pateiktas bet kuriuo metu. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys negali būti tvarkomi tokiais tikslais.

Skundai

Jei manote, kad jūsų duomenis tvarkome prieštaraudami taikomiems duomenų apsaugos reglamentams, prašome apie tai mus kuo greičiau informuoti. Taip pat galite kreiptis tiesiogiai į Švedijos duomenų apsaugos instituciją ir pateikti skundą.

Kompensacija ir atsakomybė

Bet kuris asmuo, patyręs materialinę arba nematerialinę žalą dėl duomenų apsaugos reglamento pažeidimo, turi teisę gauti kompensaciją iš valdytojo ar valdytojų, kurie dalyvavo tvarkant duomenis.

Asmuo gali kreiptis dėl žalos atlyginimo į valdytoją arba tvarkytoją, arba pateikti ieškinį teisme.

KURIAIS ATVEJAIS MUMS REIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ?

Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis šiais atvejais:

Prekių ar paslaugų įsigijimas

Kad galėtume pristatyti produktus, kuriuos užsisakėte mūsų internetinėje parduotuvėje, turime tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Jūsų duomenis tvarkome iš dalies siekdami vykdyti sutartį su jumis arba jūsų atstovaujama organizacija, tačiau taip pat tam, kad lūkesčių ir mūsų ketinimų neatitinkančiu atveju galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, susijusius su įstatymu dėl atsakomybės už produktą. Kitaip tariant, galime būti įpareigoti susisiekti su jumis, jei nutiktų kažkas ne taip su jūsų užsakyta preke. Susisiekdami su jumis, naudosime užsakymo metu jūsų pateiktą adresą.

Tad teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas ir teisinis įsipareigojimas.

Saugosime jūsų asmeninę informaciją tiek, kiek laiko jūs būsite mūsų klientas. Kai santykiai su klientu nutraukiami, kliento informaciją ištriname per dvylika mėnesių.

Kadangi jūsų asmens duomenys tvarkomi kartu su pirkiniu, kurio sąskaita faktūra pateikiama, pagal įstatymus privalome saugoti jūsų kontaktinius duomenis ilgesnį laikotarpį (septynerius metus, kaip numatyta Apskaitos įstatyme).

Dalyvavimas vartotojų konkursuose

Jei dalyvaujate viename iš mūsų vartotojų konkursų, turime tvarkyti jūsų asmens duomenis daugelyje situacijų:

Tvarkomi duomenys yra tie, kuriuos mums pateikiate dalyvaudami konkurse, dažniausiai tai kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris), ir ar jums yra 18 metų ar daugiau.

Kad išrinktume laimėtoją, manome, kad mūsų interesas tvarkyti jūsų duomenis yra viršesnis už jūsų interesą neperduoti savo duomenų tvarkyti. Šiuo atveju teisinis tvarkymo pagrindas yra interesų suderinimas.

Jei dalyvavote vartotojų konkurse, jūsų duomenys bus saugomi šešis mėnesius nuo tada, kai išrenkamas laimėtojas.

Klientų aptarnavimas ir reikalavimai

Jei susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, turime jus identifikuoti kaip mūsų klientą ir daugeliu atveju mums reikės informacijos apie jūsų pirkinį, kad galėtume apdoroti jūsų reikalavimus, skundus ir užklausas. Tvarkomi duomenys yra tie, kuriuos mums pateikiate susisiekdami su mumis, dažniausiai tai kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris).

Gavę reikalavimą, sukuriame reikalavimo bylą, kurioje pateikiama informacija apie reikalavimą. Paprastai tai yra reikalavimą pateikusio asmens tapatybė, tačiau kai kuriais atvejais reikia apdoroti ir kitų asmenų, susijusių su byla, tapatybes.

Jei reikalavimas susijęs su vienu iš mūsų darbuotojų arba vienu iš mūsų platintojų darbuotojų, dažnai turime atskleisti reikalavimą pateikusio asmens tapatybę tam asmeniui, su kuriuo reikalavimas yra susijęs. Jei reikalavimą pateikęs asmuo nenori, kad ši informacija būtų pateikta, be abejonės, į tai atsižvelgsime. Tačiau tokio skundo gali nepavykti išspręsti anonimiškai.

Pirmiau aprašyti procesai būtini pateikti informacijai apie jūsų įsigytą produktą. Mūsų įsipareigojimas ištaisyti klaidas gali būti numatytas sutartyse ir (arba) teisės aktuose, įskaitant klientų apsaugos reglamentus. Tad teisinis duomenų tvarkymo pagrindas gali būti arba sutarties vykdymas, arba teisinė prievolė.

Kartais telefono skambučiai mūsų klientų aptarnavimo centrui gali būti įrašomi mokymo tikslais. Informacija apie tai bus pateikiama prieš tai, kai skambutis nukreipiamas mūsų klientų aptarnavimo centrui. Įrašai saugomi vieną mėnesį.

Jei turite mūsų klientų aptarnavimo centre užregistruotą bylą, saugosime jūsų informaciją viso jos apdorojimo metu ir dar tris mėnesius.

Naujienlaiškiai

Jei nurodėte mums savo el. pašto adresą, galime juo siųsti naujienlaiškius rinkodaros tikslais arba pateikti informaciją apie mūsų produktus. Kiekviename naujienlaiškyje pateikiamos instrukcijos, kaip atsisakyti tolesnės komunikacijos.

Renkame statistiką apie laiškų atidarymą, tai mums padeda stebėti ir tobulinti savo el. naujienlaiškį.

Jei esate klientas, mūsų laiškų teisinis pagrindas gali būti interesų derinimas. Taip pat galbūt davėte savo sutikimą gauti naujienlaiškius viename iš mūsų renginių arba kitu atveju, kai bendravote su mumis arba vienu iš mūsų pardavėjų (parduotuvių) ar kavinių. Nepriklausomai nuo to, kokiu teisiniu pagrindu paremtas duomenų tvarkymas, turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti tolesnių el. laiškų, tiesiog apie tai mus informuodami.

Jūsų el. laiško adresas bus tvarkomas pirmiau nurodytais tikslais, kol atsisakysite tolesnių el. laiškų. Jei pasirenkate atsisakyti mūsų naujienlaiškių prenumeratos, nedelsdami pašalinsime jūsų duomenis iš šių el. pašto adresų sąrašų.

Lankymasis mūsų svetainėse

Kai kas nors apsilanko vienoje iš mūsų svetainių, naudojame trečiosios šalies paslaugą „Google Analytics“ informacijai ir duomenims apie lankytojų elgseną rinkti. Tai darome norėdami sužinoti lankytojų skaičių įvairiose svetainės dalyse. Ši informacija tvarkoma taip, kad nebūtų galima atpažinti jokio asmens.

Nebandome identifikuoti asmenų, kurie lankosi svetainėje, tapatybės, ir neleidžiame to daryti „Google“. Jei norėsime svetainėje rinkti informaciją, kuri leistų identifikuoti asmenį, apie tai pateiksime informaciją iš anksto. Nurodysime, kada rinksime duomenis ir paaiškinsime, ką ketiname su jais daryti.

Slapukų naudojimas

Daugiau informacijos apie mūsų slapukų naudojimą pateikiama mūsų Slapukų politikoje. Tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas, kurį pateikiate, kai priimate slapukus.

Socialiniai tinklai

Jei atsiunčiate mums žinutę per socialinius tinklus, ją saugosime tris mėnesius. Žinute nesidalysime su kitomis bendrovėmis ar organizacijomis.

Šiuo atveju teisinis tvarkymo pagrindas yra interesų suderinimas.

Darbo pasiūlymai

Informacija, kurią pateikiate kartu su prašymu priimti į darbą, bus naudojama tik:

Nesidalysime jokiais jūsų įdarbinimo proceso metu pateiktais duomenimis su kitomis trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais. Taip pat nelaikysime jūsų duomenų už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų.

Jūsų pateiktą informaciją saugosime mes ir (arba) mūsų asmens duomenų apsaugos partneris.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo, susijusio su jūsų prašymu priimti į darbą, teisinis pagrindas – sutikimas ir (arba) interesų derinimas.

Kokios informacijos prašome ir kodėl?

Nerenkame daugiau informacijos, nei reikia nurodytais tikslais ir nesaugosime jos ilgiau, nei reikia.

Prašoma informacija naudojama įvertinti jūsų tinkamumui įsidarbinti. Neturite pateikti duomenų, kurių mes prašome, tačiau jei jų nepateiksite, tai gali turėti įtakos jūsų prašymui.

Prašymo priimti į darbą etapas

Jei pateikiate prašymą priimti į darbą naudodamiesi mūsų internetine sistema, jūsų duomenis mūsų vardu gali rinkti mūsų įdarbinimo konsultantas.

Prašysime jūsų pateikti asmens duomenimis, įskaitant vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis. Paklausime apie jūsų ankstesnę patirtį ir mokymus, susijusius su darbu, į kurį pateikėte prašymą priimti.

Jei negalėsime pasiūlyti jums darbo vietos įdarbinimo proceso pabaigoje, galime pasiteirauti, ar norite, kad saugotume jūsų duomenis įdarbinimo ateityje tikslu vienus metus nuo šio įdarbinimo proceso pabaigos. Jei sutiksite, tai yra duosite sutikimą, galbūt susisieksime su jumis dėl kitų tinkamų darbo pozicijų.

Įdarbinimo konsultanto samdymas

Jei samdome įdarbinimo konsultantą, jūsų asmens duomenis perduosime jam. Įdarbinimo konsultantas jūsų atžvilgiu laikomas trečiąja šalimi. Su kiekvienu įdarbinimo konsultantu sudaromas susitarimas, siekiant užtikrinti, kad jie vadovaujasi mūsų procedūromis ir reikalavimais. Šie susitarimai reiškia, kad įdarbinimo konsultantai negali nieko daryti su jūsų asmens duomenimis, kas prieštarautų mūsų instrukcijoms. Jie taip pat nesidalys jūsų asmens duomenimis su jokia kita organizacija, išskyrus mus. Jie yra įsipareigoję laikyti jūsų asmens duomenis saugiai ir ne ilgiau, nei nutarėme.

Jei turite klausimų dėl to, kaip jūsų duomenis naudoja įdarbinimo konsultantas, galite susisiekti su mumis adresu dataprotection@lofbergs.se, ir mes pateiksime informaciją, kurie subrangovai tvarkė jūsų duomenis.

Kiek laiko saugoma informacija?

Jei įdarbinimo proceso pabaigoje jums pasiūlomas darbas, siekdami vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, jūsų pateiktą informaciją saugome dvylika mėnesių nuo įdarbinimo proceso pabaigos.

KAIP GAUNAME INFORMACIJĄ APIE JUS?

Informacija, kurią mums pateikiate

Informaciją renkame įvairiai. Pavyzdžiui, kai pateikiate savo duomenis susisiekdami su mumis, dalyvaujate vartotojų konkurse arba susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo centru. Galime rinkti toliau nurodytus asmens duomenis:

Informacija apie jus, kurią renkame

Kai susisiekiate su mumis arba apsilankote mūsų svetainėje, galime automatiškai rinkti informaciją apie jus.

Kai apsilankote mūsų svetainėje, galime rinkti toliau nurodytus asmens duomenis:

Neskelbtina informacija

Nerenkame informacijos, apimančios neskelbtinus asmens duomenis (duomenis apie rasę ar etninę tapatybę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms sąjungoms ir asmeninius duomenis apie sveikatą ir lytinį gyvenimą). 

Socialinis saugumo numeris nėra neskelbtina asmeninė informacija pagal taikomus įstatymus, tačiau jei saugome socialinius saugumo numerius, jiems taikome ypatingas apsaugos priemones.

SU KUO GALIME DALYTIS INFORMACIJA?

Norėdami apsaugoti jūsų teises perduodant jūsų informaciją paslaugų teikėjams ar kitiems verslo partneriams, dalijamės informacija pagal rašytinius susitarimus, reglamentuojančius gavėjo teises ir pareigas dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.

Niekada neparduosime jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, jei neturime tam leidimo. Niekada nesidalysime jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis rinkodaros tikslais, jei neturime tam jūsų sutikimo. Turite teisę atsisakyti nepageidaujamų rinkodaros el. laiškų iš trečiosios šalies, kuriai perdavėme jūsų asmens duomenis jums pateikus sutikimą. Tačiau turite susisiekti su šia trečiąja šalimi tiesiogiai, jei norite paprieštarauti tolesniam jūsų duomenų tvarkymui šiuo tikslu.

Galime dalytis jūsų duomenimis su šiomis šalimis:

  1. Mūsų tiekėjai
  2. Mūsų verslo partneriai

Mūsų tiekėjai

Galime dalytis jūsų asmenine informacija su savo tiekėjais, kurie jūsų atžvilgiu yra trečioji šalis. Norėdami teikti mūsų įsigyjamas paslaugas arba tobulinti savo produktus ir paslaugas, mūsų tiekėjai turi tam tikrais atvejais tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Su mūsų tiekėjais sudaromuose susitarimuose pateiktos aiškios taisyklės, kaip turi būti naudojami jūsų asmens duomenys. Tačiau „Löfbergs Lila AB“ ir tiekėjai yra skirtingi teisiniai subjektai. Todėl įprastai negalime būti laikomi atsakingais, jei jie nesivadovauja taikomais įstatymais. Jei turite klausimų dėl to, kaip jūsų duomenis naudoja tiekėjas, galite susisiekti su mumis adresu dataprotection@lofbergs.se, ir mes pateiksime informaciją, kurie tiekėjai tvarkė jūsų duomenis.

””

KUR TVARKOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?

Įprastai jūsų asmens duomenis tvarkome Švedijoje. Galime juos perduoti kitai ES šaliai.

MŪSŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

„Löfbergs Lila AB“ yra registruota Švedijos įmonių registre pagal registruotą Nr. 556290-7088, o jos registruotos buveinės adresas Karlstade – Box 1501, 651 21 KARLSTAD. „Löfbergs Lila AB“ yra jūsų asmens duomenų valdytoja pagal šį dokumentą ir atitinka Švedijos duomenų apsaugos įstatymus.

Visada galite klausti mūsų, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, adresu dataprotection@lofbergs.se

Ši asmens duomenų politika atnaujinta 2023-08-28 d.

PATAISYMAI

Galime atnaujinti šią informaciją, pvz., jei pradėsime tvarkyti jūsų duomenis nauju tikslu, rinkti kitus duomenis arba perduosime jūsų duomenimis kitoms šalims, nei nurodyta šiame tekste. Šios informacijos atnaujintą versiją galima rasti lofbergs.se