Bendradarbiavimas

Niekas negali padaryti visko, bet visi gali padaryti ką nors. Jei veikiate kartu, galite nuveikti dar daugiau. Dirbame kartu su įvairiomis bendrovėmis ir organizacijomis. Štai kelios iš jų.

4 C Association – platforma, kur suinteresuotieji kavos pramonės subjektai taip konkurenciškai neutraliai sprendžia su tvarumu susijusias problemas.

Coffee & Climate – projektas, kurį vystome kartu su kitomis kavos įmonėmis ir organizacijomis, kad pagerintume kavos augintojų galimybes sprendžiant klimato kaitos klausimus.

CSR Sweden – pirmaujantis Švedijos pramonės tinklas, kuriame svarbiausia įmonių socialinė atsakomybė ir bendruomenės dalyvavimas.

Europos kavos federacija – Europos kavos pramonės kooperatinė organizacija, kuriai svarbiausia – atsakomybė ir tvarumas.

Fairtrade – nepriklausomas produktų ženklinimas, kuriuo kuriamos galimybės kavos augintojams ir ūkių darbininkams pagerinti darbo ir gyvenimo sąlygas.

Hagainitiativet – įmonių tinklas, kuris siekia sumažinti pramonės išmetamų teršalų kiekį ir kelia klimato kaitos problemą pateikdamas ambicingas klimato strategijas, kurios lemia įmonių pranašumą ir didesnį pelningumą.

Hållbar Livsmedelskedja – unikalus bendradarbiavimas maisto pramonėje, pagrįstas dialogu ir bendru darbu. Veikiame kartu, kad šios planetos žmonės ir toliau galėtų vartoti sveiką bei tvariai pagamintą maistą.

Tarptautinė kavos organizacija – juridinis asmuo, kurio tikslas – vystymasis ir darnios plėtros stiprinimas pasaulinėje kavos pramonėje.

Tarptautiniai kavos partneriai – ne pelno organizacija, kurioje mes kartu su kitomis šešiomis kavos įmonėmis, kurioms vadovauja šeimos, vystome savo plėtros projektus kavos auginimo šalyse, kad pagerintume smulkių kavos augintojų konkurencingumą ir gyvenimo sąlygas.

KRAV – aplinkosaugos srities ženklinimas, kuris rodo, kad produktas buvo pagamintas nenaudojant dirbtinių pesticidų ir trąšų. Taip pat keliami dideli reikalavimai sveikatos, socialinės atsakomybės ir poveikio aplinkai srityje.

Livsmedelsföretagen – svarbiausia tai, kad Švedijos maisto gamybos įmonės garsėtų gera reputacija ir įvairove, būtų užtikrinamas jų augimas, pelningumas ir konkurencingumas.

Naturskyddsföreningen – didžiausia ne pelno organizacija Švedijoje, dirbanti švietimo ir nuomonės formavimo srityje Švedijoje ir užsienyje.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv – politiškai nepriklausoma ne pelno organizacija, kurią sudaro įmonės ir organizacijos, norinčios skatinti tvarų vystymąsi.

Mat och Miljö – maisto grandinės suinteresuotųjų subjektų susitikimo vieta, kur jie gali sužinoti naujausius su problema susijusius faktus ir renginius, kur įmonėms, organizacijoms ir kitiems rinkos žaidėjams užtikrinama galimybė diskutuoti ir keistis patirtimi.

Oxfam – pasaulinė švietimo organizacija, mobilizuojanti žmones kovai su skurdu.

Rainforest Alliance – nepriklausoma organizacija, kuri stengiasi išlaikyti biologinę įvairovę ir kurti tvarius kavos augintojų pragyvenimo šaltinius.

Swedish Leadership for Sustainable Development – „Sida“ valdomas tinklas, kuriam priklauso maždaug 20 su Švedija susijusių pirmaujančių įmonių, kurios veikia siekdamos tvaresnio vystymosi ir mažesnio skurdo.

UTZ Certified – ne pelno organizacija, kurianti sąlygas tvaresnei gamybai, didesniam produktyvumui ir aukštesniam kavos augintojų gyvenimo standartui.